Skip to main content

“Timbangan ay Iwasto upang sa mga Manloloko tayo ay Mapalayo”

Mahigpit ang inspeksyong isinagawa ng ating mahal na Mayor Rundy Ebdane, Vice Mayor Aireen Binan kasama ang ating Market Officer Charlotte Calimlim, PNP-Iba, DTI at Agriculture Office sa mga timbangan sa ating bagong bayan.

Layunin nito na maitama ang mga dispalenghadong timbangan na ginagamit sa ating bayan upang maiiwas ang mga mamamayan sa posibilidad na pandaraya sa timbangan.