Skip to main content

Pagtulong para Maisaayos muli ang ating Komunidad matapos Salantain ng Bagyong Ulysses

Ang LGU-Iba headed by Mayor Jun Rundstedt C. Ebdane and Vice- Mayor Irenea M. Binan ay lubos pong nagpapasalamat sa Maritime Group, Tau Gamma and Brgy officials of Bangantalinga sa pagtulong para maisaayos muli ang ating komunidad matapos salantain ng bagyong Ulysses.

Ang inyong oras sa pagtulong ay malaking tulong sa ating bayan upang tayo ay makabangong muli.
Muli ay tanggapin ninyo ang aming pasasalamat.

Mabuhay po kayo.