Skip to main content

Pagpapailaw sa ilang Bahagi ng Brgy. Zone 5 at Brgy. LDP

Sa pamumuno ng ating mahal na Mayor Jun Rundstedt C. Ebdane at Vice-Mayor Irenea M. Binan ay agad na isinakatuparan ang pagpapailaw sa ilang bahagi ng brgy. Zone 5 at brgy. LDP.

Sa pagsusumikap ng engineering team, matagumpay na napalitan ang mga pundidong bumbilya at nalagyan ng pailaw ang mga ilang madidilim na bahagi ng nabanggit na mga baranggay.