Skip to main content

Opisyal na Pahayag ng Provincial Health Office Ukol sa Bagong Positibo ng COVID-19 sa ating Bayan

Ito po ang Opisyal na pahayag ng Provincial Health Office ukol sa bagong positibo ng COVID-19 sa ating bayan.

Maaaring mag-antabay lamang po para sa iba pang mga detalye.

Pinapayuhan ang lahat na doblehin ang pag-iingat. Manatili na lamang sa kanya-kanyang tahanan kung kinakailangan.