Skip to main content

Children’s Congress 2019

16 na bibong bagets mula sa iba’t-ibang Day Care Centers ng ating bayan ang nagtunggali sa pagalingan ng pagguhit at pagkulay bilang bahagi ng Children’s Congress 2019 na may temang “Karapatang Pambata, Patuloy na Pahalagahan at Gampanan...

Continue reading