Skip to main content

Nagbigay Pugay sa ating Mahal na Mayor Jun Rundstedt C. Ebdane ang mga Miyembro ng Zambales Dentist Association

Nagbigay pugay sa ating mahal na Mayor Jun Rundstedt C. Ebdane ang mga miyembro ng Zambales Dentist Association. Kanila ring inilatag ang mga proyektong nais nilang gawin sa ating bayan kung saan isandaang porsyento namang suporta ang ibinigay ng ating mahal na mayor.Sa mga bumubuo ng Zambales Dentist Association, maraming salamat po sa inyong pagbisita at sa magandang adhikain para sa bayan ng Iba.
#ZambalesDentistAssociation
#BagongIba