Skip to main content

Mines and Geosciences Bureau Regional Office No. III

This posting is in response to the request of the Mines and Geosciences Bureau, Region III, in relation to the Proposed Minahang Bayan attached herewith.
Area Location: Sitio Matanday, Brgy. Sta. Barbara, Iba, Zambales
Size of Area: 82.49 hectares
Mineral Commodity: Chromite
Any adverse claims, protests, or opposition to the above Minahang Bayan should be emailed/filed directly within 10 calendar days from the date of publication or from the last date of posting.
Inquiries regarding the Minahang Bayan can also be referred to:
Mine Management Division
Mines and Geosciences Bureau Region III
Matalino St., Diodado Macapgal Government Center
City of San Fernando, Pampanga
Tel Nos.: (045) 404-1963; (045) 404-1965; (045) 404-1966
E-Mail: [email protected]; [email protected]
LGU-Iba E-mail: [email protected]
____________
Ipinapabatid sa publiko ng ating Lokal na Pamahalaan ng Iba ang paghahain ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office No. III na nagmumungkahi ng pagtatalaga ng “Minahang Bayan” sa Sitio Matanday, Bgy. Sta. Barbara, Iba, Zambales. Ito ay may sukat na 82.49 hektarya kung saan makakakuha ng mineral na chromite.
Kung kayo ay may hindi pagsang-ayon sa nasabing mungkahi o proposal, kayo po ay maaaring magsumite ng apela sa tanggapan o e-mail address na nabanggit sa post na ito.