Skip to main content

ISANG PAALALA MGA KA-IBANIANS!

HANGGANG SEPTEMBER 6, 2019 NA LANG ANG CONTRIBUTION PENALTY CONDONATION PROGRAM NG SSS. SA MGA GUSTO PANG HUMABOL, MAGSADYA LAMANG SA OPISINA NG SSS NA MATATAGPUAN SA ZONE1 IBA, ZAMBALES.