Skip to main content

Hindi Matatawarang tugon Laban sa COVID-19 nitong Palipas na Taong 2020

Isang pagbalik-tanaw sa ipinamalas na paglilingkod bayan hatid ang serbisyong pangkalusugan at hindi matatawarang tugon laban sa COVID-19 nitong palipas na taong 2020.

Click the link below to watch the videos:

https://www.facebook.com/IBA-Rural-Health-Unit-115436833622610/videos/pcb.194837279015898/1120201295049733/

https://www.facebook.com/IBA-Rural-Health-Unit-115436833622610/videos/pcb.194837279015898/217338336664363/