Skip to main content

Construction of 105.0 LM Line Canal with Cover and Fabrication of 21 Units Canal Cover as Replacement of Dilapidated Portion in Purok 2, Brgy. Bangantalinga Iba, Zambales

Construction of 105.0 LM Line canal with cover and fabrication of 21 units canal cover as replacement of dilapidated portion in Purok 2, brgy. Bangantalinga Iba, Zambales.

Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng ating mahal na Mayor Jun Rundstedt C. Ebdane, Vice-Mayor Irenea M. Binan at SB Members.