Skip to main content

An Integrated Approach to Marine Resource Conservation and Sustainable Fisheries Management, to Strengthen Coastal Communities in Zambales

Abril 13, 2023
Huwebes
Muling nakapanayam ng LG- Iba sa pangunguna ni Mayor Irenea Maniquiz-Binan, mga kinatawan ng The Mead Foundation, at ng Australian Embassy sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs and Trade – Mid-Term Review upang mapatunayan at mas palalimin ang proyektong makakatulong sa pangangalaga ng ating kalikasan lalong lalo na ng ating mga likas na koral na matagpuan sa baybaying dagat ng ating bayan.
Ang “An Integrated Approach to Marine Resource Conservation and Sustainable Fisheries Management, to Strengthen Coastal Communities in Zambales” ay isang proyektong naglalayong mapangalagaan at pagyabungin ang Calangga Reef sa Bgy. San Agustin. Bukod pa rito, hangarin ng foundation na mapataas ang dami ng huling isda, eduklasyon para sa mga kabataan, at iba pang mapagkakakitaan.
Sa pagkakataon ring ito, tinalakay rin ang ibang paksa tulad ng Gender and Development Programs, mga programang pangkababaihan, at may mga kapansanan.
#BayanNgIba
#IbaAngManiquiz
#ServisyongMayMalasakit
#TheMeadFoundation
#CalanggaReef